logo

ůvěry na exekuce

volejte zdarma poradenství 775 11 22 33

Exekuce nemovitostí 2014. Exekutor se již nemusí spokojit jen s vaším účtem, klidně může bez ostychu sáhnout i na účet vašeho manžela. Tato skutečnost mnohé dlužníky může uvést do ještě větších problémů, než jsou. Odskákat to tak totiž může i zcela nevinný a ničeho vědomý manžel.
Exekutor už nesmí provádět žádné přepadovky. Na hrozící exekuci byste měli být věřitelem nejprve řádně upozorněn. Co to znamená? Věřitel musí nejprve podat návrh na zahájené soudního řízení a dlužníka musí předem obeslat. Tento bod může být pro dlužníky záchranou.
Pakliže je u jednoho exekutora více pohledávek, je exekutorský úřad povinen všechny tyto pohledávky automaticky slučovat v jednu jedinou. Takže by se vám již nemělo stát, že vám přijdou tři žaloby, ale pouze jedna jediná.Nově také musí být exekutor označen. U dlužníka tak nemohou vzniknout pochybnosti o jeho osobě.Dlužník, jemuž přicházejí exekutoři zabavit movité věci, může požádat o videozáznam průběhu exekuce. A musí mu být vyhověno! Taková zlá finanční situace může pokračovat exekucí a vyvrcholit dražbou majetku. Exekuce nemovitostí 2014 nám přinesla mnoho změn a aktualit.

Přejít k navigační liště