logo

ůvěry na exekuce

volejte zdarma poradenství 775 11 22 33

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je to poslední část jak přijít o nemovitost.Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou může vydat jen soudní exekutor. Exekučním příkazem k prodeji nemovitosti postihuje vždy jen nemovitost. Existují i jiné druhy exekučních příkazů, které postihují movité věci, jiné pohledávky (bankovní účet), cenné papíry atd. Pokud chce exekutor něco reálně exekučně postihnout, vždy musí vydat exekuční příkaz. Exekuce se nařizuje (povoluje) vydáním usnesení o nařízení exekuce. Bez existence takového usnesení není možné, aby byl vydán exekuční příkaz. Na příslušném listu vlastnictví se vždy vyznačí vydané usnesení o nařízení exekuce. Toto usnesení ovšem nemovitost nepostihuje konkrétně.Takový exekuční příkaz znamená, že nemovitost se může dražit. Zdůrazňuji, že není podmínkou, je-li takový exekuční příkaz vydán, aby k dražbě nemovitosti skutečně došlo. Exekuční příkaz může nemovitost blokovat i několik let a k dražbě nemusí vůbec dojít. Nedojde k ní např. tehdy, když povinný svůj dluh splácí (v rozumě vysokých splátkách).

Přejít k navigační liště